วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง แค่เสียใจ..ไม่พอ - แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

เพลง แค่เสียใจ..ไม่พอ
ศิลปิน แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
คำร้อง อำพน พันธ์เดิม ทำนอง ชาตรี คงสุวรรณ