วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง เพราะผูกพัน - สมิทธิ์ & เชน


เพลง ต้องมีสักวัน - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี


เพลง เกลียดห้องเบอร์ห้า - สายัณห์ สัญญา


วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ใจคนคอย - กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา


เพลง ตะวันชิงพลบ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์


เพลง รักล้นใจ - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว


วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ด้วยรักและผูกพัน - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์


เพลง หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์


เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชร

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง แค่เสียใจ..ไม่พอ - แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

เพลง แพ้ใจ - ใหม่ เจริญปุระ


เพลง ใจรัก - ต้อม เรนโบว์



เพลง ยากยิ่งนัก - ต้อม เรนโบว์