วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ทั้งรักทั้งเกลียด - กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา


เพลง ทั้งรักทั้งเกลียด ศิลปิน กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา
คำร้อง มนตรี ผลพันธิน ทำนอง ทนงศักดิ์ อาภรศรี