วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง หัวใจชา - ฟาโรห์ ตอบยีบีเพลง หัวใจชา ศิลปิน ฟาโรห์ ตอบยีบี
อัลบั้ม ฟาโรห์ 1
เพลง "หัวใจชา" ซึ่งเป็นการนำเพลงของ ดาวใจ ไพจิตร มาขับร้องใหม่ในแบบสตริง