วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชร

เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม เอื้องผึ้ง-จันผา (2527)