วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง เกลียดห้องเบอร์ห้า - สายัณห์ สัญญา


เพลง เกลียดห้องเบอร์ห้า ศิลปิน สายัณห์ สัญญา
คำร้อง/ทำนอง วิเชียร คำเจริญ