วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ทรมาน - อิทธิ พลางกูร

เพลง ทรมาน ศิลปิน อิทธิ พลางกูร
อัลบั้ม กำลังดี (2536)