วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพลง เพียงแค่ใจเรารักกัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร


เพลง เพียงแค่ใจเรารักกัน ศิลปิน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
คำร้อง ธนา ชัยวรภัทร์ ทำนอง พนเทพ สุวรรณะบุณย์
อัลบั้ม เพียงแค่ใจเรารักกัน