วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพลง ฝัน..ฝันหวาน - ผุสชา โทณะวณิก


เพลง ฝัน..ฝันหวาน ศิลปิน ผุสชา โทณะวณิก
คำร้อง พิไลวรรณ บุญล้น
ทำนอง พนเทพ สุวรรณะบุณย์