วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพลง คิดถึง - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์


เพลง คิดถึง(จันทร์กระจ่างฟ้า) - กิตติคุณ เชียรสงค์ (กุ้ง)
คำร้อง เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ มนตรี
ทำนองเพลงต่างประเทศ Gypsy Moon