วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

เพลง สุดจะหยุดใจ - ดอน สอนระเบียบ


เพลง สุดจะหยุดใจ ศิลปิน ดอน สอนระเบียบ
คำร้อง มนตรี ผลพันธิน
ทำนอง ต่างประเทศ (ซิน ยวน ยัง หู เตี๋ย ม่ง)