วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

เพลง ซินยวนยังหูเตี๋ยม่ง - เปาบุ้นจิ้น


เพลง ซินยวนยังหูเตี๋ยม่ง - เปาบุ้นจิ้น
เพลงจีนประกอบละคร "เปาบุ้นจิ้น"
http://www.pheranote.blogspot.com/
ขอบคุณเนื้อภาษาไทยด้วยครับ
ซิน ยวน ยัง หู เตี๋ย ม่ง (เปาบุ้นจิ้น Ending) - YouTube
www.youtube.com/watch?v=U1YYV5xVoi8