วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพลง ชั่วฟ้าดินสลาย - พลพล พลกองเส็ง


เพลง ชั่วฟ้าดินสลาย ศิลปิน พลพล พลกองเส็ง
คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ ทำนอง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม
 อัลบั้ม วันฝนซา