วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพลง สิทธิ์ของเธอ - อัสนี - วสันต์ โชติกุล


เพลง สิทธิ์ของเธอ ศิลปิน อัสนี วสันต์ โชติกุล
คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ ทำนอง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร 
 อัลบั้ม จินตนาการ