วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เพลง ดอกไม้พลาสติก - เตํอ เรวัต พุทธินันทน์เพลง ดอกไม้พลาสติก ศิลปิน เรวัต พุทธินันทน์ (เตํอ)
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์ ทำนอง : อัสนี โชติกุล
 อัลบั้ม เต๋อ 2