วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เพลง น้ำเซาะทราย - จำรัส เศวตาภรณ์


เพลง น้ำเซาะทราย ศิลปิน จำรัส เศวตาภรณ์
เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ปี พ.ศ.2529