วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพลง โง่ - ไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์


เพลง โง่ ศิลปิน พรรณนิภา จิระศักดิ์ (ไก่)
คำร้อง พรพจน์ อันทนัย ทำนอง พิศาล พันลาย