วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เพลง ขอภาพไว้คั่นตำรา - ขวดโหลเพลง ขอภาพไว้คั่นตำรา ศิลปิน สุธี แสงเสรีชน
คำร้อง สุรพล โทณะวณิก
อัลบั้ม ชุดพิเศษ Gramd Ex ขวดโหล #2