วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เพลง ปวดร้าว - นิตยา บุญสูงเนิน
เพลง ปวดร้าว ศิลปิน นิตยา บุญสูงเนิน
คำร้อง จิระศักดิ์ ธรรมประศาสน์
ทำนอง ต่างประเทศ