วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เพลง มิดะ - จรัล มโนเพ็ชรเพลง มิดะ ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร
คำร้อง/ทำนอง จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม จรัล มโนเพ็ชร#1991