วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เพลง คนทั้งคน - ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก


เพลง คนทั้งคน ศิลปิน ธนาวุฒิ แก้วเพิก (ไท)
คำร้อง อาทิตย์ สาระจูฑะ  ทำนอง จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
อัลบั้ม เป็นไท