วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เพลง ลืมไม่ลง - แหวน ฐิติมา สุตสุนทรเพลง ลืมไม่ลง ศิลปิน ฐิติมา สุตสุนทร (แหวน)
คำร้อง พิไลวรรณ บุญล้น ทำนอง/เรียบเรียง ไพฑูรย์ วาทยะกร
อัลบั้ม คนที่รู้ใจ