วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เพลง ทะเลไม่เคยหลับ - The Impossible


เพลง ทะเลไม่เคยหลับ ศิลปิน The Impossible
คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ทำนอง สง่า อารัมภีร์
เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง สวนสน