วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เพลง เทวดาเดินดิน - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์เพลง เทวดาเดินดิน ศิลปิน ดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้)
คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์