วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

เพลง ขีดเส้นใต้ - กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี


เพลง ขีดเส้นใต้ ศิลปิน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ) 
คำร้อง ธนา ชัยวรภัทร์ ทำนอง พนเทพ สุวรรณะบุณย์
อัลบั้ม ขอแสดงความนับถือ