วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

เพลง เธอปันใจ - อัสนี - วสันต์ โชติกุล


เพลง เธอปันใจ - อัสนี วสันต์ โชติกุล
คำร้อง โอภาส พันธุ์ดี 
ทำนอง โสฬส ปุณกะบุตร;อัสนี โชติกุล 
 อัลบั้ม สับปะรด