วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เพลง ศรัทธา - หิน เหล็ก ไฟเพลง ศรัทธา - หิน เหล็ก ไฟ
คำร้อง/ทำนอง โป่ง ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์
อัลบั้ม Never Say Die