วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง คนสุดท้าย - อัสนี โชติกุล


เพลง คนสุดท้าย ศิลปิน อัสนี โชติกุล
คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ ทำนอง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร